Künefe

Mal­ze­me­ler:

  • 1 kg (taze) tel kadayıf
  • 400 gr tereyağ
  • 700 gr tuz­suz pey­nir (küne­fe pey­ni­ri olsa iyi olur, olmaz­sa dil peyniri)

Şuru­bu için:

  • 1 ölçü suya 1 ölçü şeker

Hazır­la­nı­şı:

Tere­ya­ğı­nı eri­tin. Tel kada­yıf­la­rı par­ça­la­yıp ayı­rın. Tere­yağ­la iyi­ce karış­tı­rın. Bir tep­si­ye yayın. Üze­ri­ne par­ça par­ça etti­ği­niz küne­fe pey­ni­ri veya dil pey­ni­ri­ni bol­ca ser­piş­ti­rin. Tek­rar tel kada­yı­şa kapa­tıp, iyi­ce bas­tı­rın. Fırı­na koy­ma­yın oca­ğın üze­rin­de, tep­si­yi çevi­re çevi­re pişi­rin. Sık sık kont­rol edin. Altı kıza­rın­ca, omlet gibi çevi­rin. İki tara­fı da kızardığında
ocak­tan alın. Por­si­yon­la­ra ayı­rın. Daha önce, yarım saat kadar, şeker ve suyu kay­na­ta­rak hazır­la­dı­ğı­nız şuru­bu ılık ola­rak üze­ri­ne dökün ve ser­vis yapın. İst­ers­en­iz fıs­tık­la da süsleyebilirsiniz.

İlgili Haberler

Leave a Comment