KLİMİK’ten 30’uncu yıl kurultayı

klimik-kongresiŞUBAT 2016

Türk Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji ve İnf­eks­iy­on Has­ta­lık­la­rı Der­ne­ği, kuru­lu­şu­nun 30’uncu yılın­da kurul­tay düzen­li­yor. 912 Mart tarih­le­rin­de Belek’te

Cor­ne­lia Diamond Otel’de düzen­le­necek kurul­tay­da uzman­lık ala­nı­nın her baş­lı­ğın­da gün­cel bil­gi­ler paylaşılacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment