KBB cerrahları buluşuyor

kbbMART 2016

79 Nisan tari­hin­de, She­ra­ton Hotel, Ankara’da düzen­le­necek olan 12. Ulus­la­ra­ra­sı Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cer­ra­hi­si Kong­re­si, der­ne­ğin kuru­lu­şu­nun 50. yılı­na da denk geliyor.

Ulus­la­ra­ra­sı alan­da çalış­ma­la­rıy­la ken­di­ni kabul ettir­miş yaban­cı konuş­ma­cı­lar ve yurt için­de değer­li hoca­la­rın kat­kı­la­rıy­la, bilim­sel yön­den güç­lü ve doyu­ru­cu bir kong­re düzen­len­me­si amaçlanıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment