Karanlığın Elli Tonu vizyonda

Anas­ta­sia tut­ku­lu mil­yo­ner Chris­ti­an Grey ile yaşa­dı­ğı iliş­ki­si­ni geri­de bırak­ma­ya çalış­mak­ta­dır. Ancak bu san­dı­ğı kadar kolay olmaz. Yeni­den bir ara­ya gelen çif­tin yaşa­dık­la­rı zor­luk­lar barış­ma­la­rıy­la bir­lik­te bitmeyecektir.

Chris­ti­an geç­mi­şin­den gelen şey­tan­la­rı ile yüz­leş­mek zorun­da kalır­ken, Anas­ta­sia da Gre­y­’in geç­mi­şin­de kalan ancak onu unut­ma­mış kadın­la­rın öfke­le­riy­le ve kıs­kanç­lık­la­rıy­la yüz­le­şe­cek­tir. Baş­rol­le­ri­ni Dako­ta John­son ve Jamie Dor­na­n­’ın üst­len­di­ği fil­min kad­ro­sun­da Tyler Hoech­lin, Kim Basin­ger, Mar­cia Gay Har­den, Bel­la Heath­co­te ve Mar­cia Gay Har­den gibi isim­ler yer alıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment