Jodie Foster yeniden kamera arkasında

Jodie Foster;Jack O Connell;George ClooneyHAZİ­R­AN 2016

Son yıl­lar­da, kame­ra­nın arka­sın­da haya­ta geçir­di­ği pro­je­ler saye­sin­de en az kame­ra önün­de­ki kadar adın­dan söz etti­ren usta oyun­cu Jodie Fos­ter, son ola­rak Kuk­la” fil­miy­le eleş­tir­men­ler­den geçer not alma­yı başar­mış­tı. Foster’ın yeni fil­mi Para Tuza­ğı”, tele­viz­yon­dan bor­sa tüyo­la­rı veren bir Wall Stre­et sim­sa­rı­nın haya­tı­nı per­de­ye taşı­yor. Mal var­lı­ğı­nı kay­be­den bir izle­yi­ci­si­nin tuza­ğı­na düşen Lee, bu defa ilginç bir bela­nın yama­cı­na sürük­le­necek. Fil­min baş­rol­le­rin­de Geor­ge Clo­oney ile Julia Roberts yer alı­yor. Ger­çek zaman­lı bu geri­lim fil­min­de, Geor­ge Clo­oney ve Julia Roberts finans tele­viz­yo­nu sunu­cu­su Lee Gates ve yapım­cı­sı Patty Fenn’i canlandırıyorlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment