İstanbul’da caz zamanı

26.Akbank Caz Fes­ti­va­li, 1223 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da cazın yıl­dız isim­le­ri­ni ağır­lı­yor. Türkiye’nin en uzun soluk­lu fes­ti­val­le­rin­den biri olan Akbank Caz Fes­ti­va­li, geç­miş­ten günü­mü­ze Cecil Tay­lor, Arc­hie Shepp, McCoy Tyner, Pha­ro­ah San­ders, Jimmy Smith, Enri­co Rava, John Sco­fi­eld & Joe Lova­no, Manu Katc­hé, David San­born gibi caz dün­ya­sı­nın say­gın isim­le­ri­ni Türk izle­yi­ci­si ile buluş­tur­du; 26. yılın­da da bir­bi­rin­den özel per­for­mans­la­ra ev sahip­li­ği yap­ma­ya hazır­la­nı­yor. 26. Akbank Caz Festivali’nin bu sene­ki yıl­dız isim­le­ri ara­sın­da Ron Car­ter Gol­den Stri­ker Trio” yer alı­yor. 26. Akbank Caz Festivali’nin bir diğer konu­ğu ise günü­müz soul müzi­ği­ne zen­gin­lik katan Imany. İdoll­eri Bil­lie Holi­day, Nina Simo­ne ve Tracy Chap­man gibi caz, soul ve folk müzik­ten bes­le­nen Imany, 21 Ekim Cuma akşa­mı Volk­s­wa­gen Arena’da ger­çek­le­şecek kon­ser­de caz tut­kun­la­rıy­la buluşacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment