İpana 3 Boyutlu Beyazlık Luxe

İpana’nın yeni Beyaz­la­tı­cı” ve Bes­le­yi­ci” diş macu­nu Yeni İpana 3 Boyut­lu Beyaz­lık Luxe ile diş­le­rin­de­ki leke­len­me­ler­den şika­yet eden her­kes güven­le gülümseyebiliyor.

Sade­ce 14 gün­de, yüzey leke­le­ri­ni yüz­de 80’e kadar gide­ren Yeni İpana 3 Boyut­lu Beyaz­lık Luxe’ün özel beyaz­la­tı­cı for­mü­lü saye­sin­de artık göz kamaş­tı­ran gülü­şü­nüz­le, çev­re­niz­de­ki­le­rin övgü­le­ri­ne hazır olun!

Üste­lik Yeni İpana 3 Boyut­lu Beyaz­lık Luxe, diş­le­ri­ni­zi beyaz­lat­mak­la kal­mı­yor aynı zaman­da temel bakım mine­ra­liy­le diş mine­si­ni de bes­li­yor ve güçlendiriyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment