İnternette Tanışan Son Çift” seyirci ile buluşuyor

internette tanisan son ciftHAZİ­R­AN 2016

Levent Özdilek’in yönet­ti­ği, Tito ve Dilek Sever’in bir­lik­te kale­me aldı­ğı İnt­ern­ette Tanı­şan Son Çift”, seyir­ciy­le bulu­şu­yor. Akas­ya Asıl­türk­men ve İlk­er Yağız’ın can­lan­dır­dı­ğı bir kadın ve ada­mın absürd hika­ye­si­nin anla­tıl­dı­ğı oyun­da, inter­net­te tanı­şıp, uzun süre konu­şan çif­tin sonun­da buluş­ma­ya karar ver­me­siy­le işler karı­şı­yor. Çün­kü iki­si de ken­di­si­ni yan­lış tanıt­mış­tır, ne adam dedi­ği gibi Boğaz’da otu­rur, ne de kadın söy­le­di­ği kadar mari­fet­li­dir. Bun­ca yala­nın su yüzü­ne çık­ma­sıy­la olay­lar komik bir hal alır. İnt­ern­ette Tanı­şan Son Çift”, 16 Ağustos’a kadar İstanbul’da Bo Sahne’de izlenebilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment