İKSV Müzik Festivali başlıyor…

muzik_twitterpost_kemanHAZİ­R­AN 2016

İKSV Müzik Fes­ti­va­li, 124 Hazi­ran 2016 tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şecek. Shakespeare’in Eğer Müzik Aşkın Gıda­sıy­sa, Dur­ma­dan Çalı­nız” dize­le­rin­den esin­le­nen tema­sıy­la günü­mü­zün önde gelen top­lu­luk­la­rı­nı, bir­bi­rin­den par­lak yıl­dız­la­rı ve genç yete­nek­le­ri 26 kon­ser­de ve 17 fark­lı mekân­da ağır­la­ya­cak 44. İst­anb­ul Müzik Fes­ti­va­li, ara­la­rın­da İdil Biret, Mur­ray Pera­hia, Gauti­er Capu­çon, Angel Blue, Gérard Caus­sé, Her­bert Schuch, Pat­ri­cia Peti­bon, Ali­ce Sara Ott, Maria João Pires, Anto­nio Mene­ses, Maxim Ven­ge­rov, Ric­hard Gal­li­ano, Syl­va­in Luc gibi isim­ler­le dün­ya­nın önde gelen top­lu­luk­la­rın­dan Viya­na Sen­fo­ni Orkest­ra­sı, Vene­dik Barok Orkest­ra­sı, Orc­hest­ra of the Swan, Arte­mis Quar­tet, Aca­demy of St Mar­tin in the Fields’i ve fes­ti­va­lin bu yıl­ki yer­le­şik konuk orkest­ra­sı Var­şo­va Filarmoni’nin de bulun­du­ğu 600’e yakın yer­li ve yaban­cı sanat­çı­yı İstanbul’da ağırlayacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment