Güneşe karşı bitkisel koruma

SEK­TÖR / MAYIS 2016

Bioder Sun­ca­re seri­si, güneş koru­ma­sın­da bit­ki­sel ve bilim­sel bir kon­sep­ti benim­ser­ken UVA ve UVB’ye kar­şı çok yük­sek koru­ma sağ­lı­yor. Güneş kay­nak­lı cilt hasar­la­rı­na kar­şı sava­şı­yor. Güneş kay­nak­lı cilt yaş­lan­ma­sı­nın engel­len­me­si­ne yar­dım­cı olu­yor. UV kay­nak­li oksi­da­tif stre­si azaltıyor.

SUN­CA­RE seri­si içe­ri­sin­de cilt has­sa­si­ye­ti ve ihti­ya­cı­na göre ayrıl­mış; Very High Pro­tec­ti­on Face Cre­am SPF 50+’, Very High Pro­tec­ti­on Body Milk SPF 50+ ve SPF 30’, Bron­zing Oil SPF 6’ ve After Sun Cre­am’ bulunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment