Güldem Berkman AİFD Başkanı Oldu

ARAŞ­TIR­MA­CI İlaç Fir­ma­la­rı Derneği’nin (AİFD) 5. Ola­ğa­nüs­tü Genel Kuru­lu­’n­da Novar­tis Tür­ki­ye Ülke Baş­ka­nı Gül­dem Berk­man Yöne­tim Kuru­lu Başkanlığı’na geti­ril­di. Yöne­tim Kuru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­lık­la­rı­na Muhit­tin Bil­gü­tay, Kadir Tepe­ba­şı ve Dr. Emin Fadıl­lı­oğ­lu seçil­di. Say­man­lık göre­vi­ne ise Dr. Şeb­nem Avşar Tuna getirildi.
AİFD’nin yeni Yöne­tim Kuru­lu şu isim­ler­den oluş­tu: Gül­dem Berk­man (Novar­tis), Muhit­tin Bil­gü­tay (Baush&Lomb), Kadir Tepe­ba­şı (Lilly), Dr. Emin Fadıll­lı­oğ­lu (GSK), Oli­vi­er Guil­la­ume (Sano­fi), Her­vé Dus­sart (Ast­ra Zene­ca), Engin Kap (Amgen), Dr. Şeb­nem Avşar Tuna (Novo Nor­disk) ve Stan­ley Men­don­ca (Pfi­zer).
AİFD Denet­le­me Kuru­lu ise Roland Steh­lin (BI), Dr. Süha Taş­po­la­toğ­lu (Roc­he), ve Sven Sch­midt (Bayer)’den oluştu.

İlgili Haberler

Leave a Comment