GSK’ya Latin Amerika’dan atama

Fabio Landazabal
Fabio Lan­da­za­bal

OCAK 2016

GSK Latin Ame­ri­ka ve Kara­yip­ler Farma’nın Kıdem­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Böl­ge Direk­tö­rü Fabio Lan­da­za­bal, GSK Orta­do­ğu, Kuzey Afri­ka, Rus­ya ve Bağım­sız Dev­let­ler Top­lu­lu­ğu (MENA CIS) Far­ma Kıdem­li Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve Böl­ge Direk­tö­rü ola­rak görev yapa­cak. Lan­da­za­bal, şir­ke­tin bir­çok pazar­da lider oldu­ğu, mer­ke­zi İst­anb­ul olan Geli­şen Pazar­lar Bölgesi’nde Orta­da­do­ğu, Kuzey Afri­ka, Rus­ya ve Bağım­sız Dev­let­ler Topluluğu’ndan sorum­lu olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment