GSK Tüketici Sağlığı’nda Yeni Yapılanma

GSK (Gla­xoS­mithK­li­ne) Tür­ki­ye Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı orga­ni­zas­yo­nu yeni­den yapı­lan­ma süre­ci­ne gir­di. Sen­sody­ne mar­ka­sı­nın başa­rı­lı per­for­man­sı­na kat­kı­la­rın­dan dola­yı Sema Buluç Pazar­la­ma Müdü­rü, Erdem Kum­cu Ulu­sal Satış Müdü­rü pozis­yo­nu­na ter­fi etti.
Ağız sağ­lı­ğı ve diş bakı­mın­da dün­ya lide­ri konu­mun­da olan GSK (Gla­xoS­mithK­li­ne) Tür­ki­ye Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı orga­ni­zas­yo­nu yeni­den yapı­lan­dı, ürün port­fö­yü­nün büyü­yen yapı­sı kap­sa­mın­da Genel Müdür’e bağ­lı yöne­tim eki­bi belir­len­di. Sen­sody­ne mar­ka­sı­nın başa­rı­lı per­for­man­sı­na kat­kı­la­rı sonu­cun­da GSK Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı Pazar­la­ma Müdür­lü­ğü göre­vi­ne Sema Buluç, Ulu­sal Satış Müdür­lü­ğü pozis­yo­nu­na Erdem Kum­cu atandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment