Gourmand ödüllü yazardan mutfağı sevdirecek tarifler

sevgili mutfakHazır yemek­ler ve artan dışa­rı­da yeme alış­kan­lı­ğı nede­niy­le yemek yap­ma­yı unut­tuk ama hem yemek hazır­la­ma­nın key­fi­ni, evde kuru­lan sıcak sof­ra­la­rı özlü­yo­ruz hem de sağ­lık­lı bes­len­mek isti­yo­ruz. O hal­de yemek yap­ma­yı hatır­la­tan Sev­gi­li Mut­fak” gibi bir kitap çok işi­mi­ze yara­ya­cak demek­tir. Arzu Ayge­n­’in kita­bı oku­yu­cu­ya önce pişir­me tek­nik­le­ri­ni öğre­ti­yor. Türk mut­fa­ğın­dan kıy­ma­lı yemek­le­rin, zey­tin­yağ­lı­la­rın, dol­ma­la­rın, çor­ba­la­rın, pilav­la­rın nasıl hazır­la­na­ca­ğı detay­la­rıy­la, akıl­da kala­cak çizim­ler­le anla­tı­lı­yor. Arka­sın­dan örnek tarif­le­re geçi­li­yor. Etli dol­ma, ezo­ge­lin çor­ba­sı, humus, köf­te, iç pilav, mene­men tarif­le­ri en ace­mi aşçı­nın kolay­lık­la takip ede­bi­le­ce­ği şekil­de son dere­ce ayrın­tı­lı yazıl­mış. Man­tı, kar­nı­ya­rık, zey­tin­yağ­lı sar­ma tarif­le­ri bile göze kolay görü­nü­yor, insa­nın mut­fa­ğa girip hemen pişi­re­si geli­yor. Yemek­le­rin yapı­lı­şı aşa­ma aşa­ma fotoğ­raf­lı. Hep­si haki­ki” yemek tari­fi, anne­an­ne­le­ri­mi­zin zama­nın­da­ki gibi. Arzu Ayge­n­’in ilk kita­bı Beyaz Unsuz Şeker­siz Hamur İşl­eri” Gour­mand ödü­lü­ne layık görül­müş. Tarif­le­ri­nin tut­ma­sıy­la” biliniyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment