Gilead’tan bilime ve eğitime desteğe devam

Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı

Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı

AR-GE / HAZİRAN 2016

HIV/AIDS, karaciğer hastalıkları, ciddi solunum ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser ve enflamasyon için yenilikçi tedavi seçenekleri üzerinde çalışan Gilead’ın Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, akademik araştırma, eğitim veya sosyal farkındalık için derneklere, araştırıcılara ve sivil toplum örgütlerine bağış ve desteği kapsayan ‘Gilead Fellowship Programı’ ile firmanın Ar-Ge çalışmaları ve klinik araştırmaları hakkında bilgi verdi.

Bize Gilead Türkiye’nin vizyonu, faaliyet gösterdiği terapötik alanlar ve ürünleri hakkında biraz bilgi verir misiniz?

1987 yılında kurulan Gilead, hızla genişleyen ürün portföyü ve gelişen araştırma aşamasındaki ilaçlarıyla, 25 yılda dünyanın en büyük biyofarmasötik şirketlerinden biri haline geldi. Gilead’ın 2007 yılında Türkiye’de kurulmasından bu yana, şirket olarak, Hepatit B ve C ile HIV ve İnvazif fungal enfeksiyonlar da dahil olmak üzere yaşamı tehdit eden hastalıkların tedavisinde ilerleme sağlayan ilaçların geliştirilmesi ve sunulmasını misyon olarak belirledik ve şu anda da kısa vadede hematolojiye odaklanmak suretiyle kanser alanında hızla büyüyoruz.

Ürünlerimizin başarısının altında daha önce karşılanmayan ciddi medikal ihtiyaçları karşılamaları yatıyor. Biz de bu başarıyı,tıbbın hizmetinde kullanılmakta olan ürünlerimize dair yeni klinik veriler elde etme ve yeni tedavi geliştirme çalışmalarına yönlendiriyoruz. Yeni ilaçları klinik gelişim aşamasına getirirken amacımız hep aynı kalıyor; “Tüm dünyada, yaşamı tehdit eden hastalıklarla mücadele eden hekim ve hastalar için tedavi etkinliğini artıran ve tedavi yönetimini basitleştiren moleküller keşfetmek ve tıbbın hizmetine sunmak’.

Ar&Ge yatırımlarınız ve Gilead’ın son yıllarda önem verdiği Ar&Ge ve klinik çalışmalar konusunda bilgi verebilir misiniz?

Gilead’ın araştırma ve geliştirme çalışmaları bugün itibariyle HIV/AIDS, karaciğer hastalıkları, ciddi solunum ve kalp-damar rahatsızlıkları, kanser ve enflamasyon için bir sonraki nesil olabilme potansiyeline sahip yenilikçi tedavi seçeneklerinin incelendiği 200’ü aşkın klinik çalışma ile, kuruluşundan itibaren ulaştığı en kapsamlı noktadadır. Ürün hattımızla ilgili bilgi almak için http://www.gilead.com/ research/pipeline adresini ziyaret edebilirsiniz.

arge

Gilead olarak, son yıllarda dünya çapında aldığınız herhangi bir ödül var mı?

Gilead Nisan 2013’te ABD Patent ve Ticari Marka Bürosu (USPTO) tarafından dünya çapında yaşam kurtaran teknolojileri sunmanın yenilikçi yollarını geliştiren kuruluşlara verilen “İnsanlık İçin Patentler” ödülünü aldı. Gilead bu ödülü alan 10 kuruluştan biriydi.

Gilead Türkiye’nin Gilead Global’in bilimsel çalışmalarına katkıları nelerdir?

Türkiye’de 9 adet global klinik çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan yedisinde HBV’ye odaklanılarak Tenofovir Disoproksil Fumarat ve Tenofovir Alafenamid’in çeşitli hasta gruplarında etkinliği ve güvenliği araştırılırken, çeşitli terapötik alanlarda gerçek yaşam verilerini, direncini araştırdığımız çalışmalarımız da mevcut. Ayrıca geliştirilmekte olan biyoteknoloji ürünlerinin de pivot çalışmalarına ülkemizi de dahil etme yönündeki çabalarımız sürüyor.

Bize Gilead Türkiye’nin Klinik Araştırma Departmanının yapısından bahsedebilir misiniz?

Gilead’ın Avrupa’da gerçekleştirdiği klinik operasyonların tümü Londra’da bulunan Uluslararası Genel Merkez ekibimiz tarafından yönetiliyor. Klinik operasyonlar organizasyonu kendisini Gilead’ın klinik gelişim programının desteklenmesi amacıyla klinik çalışmaların stratejik olarak yürütülmesine adamış bulunuyor ve Türkiye’deki Gilead Medikal ve Ruhsatlandırma departmanları ile yakın işbirliği ile çalışıyor. Ruhsatlandırma departmanımız etik kurul ve Sağlık Bakanlığı onay süreçleri ile klinik çalışmaların ilaç güvenliliği başvurularından sorumlu. Medikal departmanımız ise araştırmacılarla iletişim ve çalışmaların tüm aşamalarının yürütülmesine süreçlerine destek sağlıyor.

Türkiye’de geliştirilmiş klinik araştırma ve eğitimlere dair devam eden bir projeniz var mı?

Gilead Türkiye global destekli çalışmaların yanında, Gilead tarafından daha önce hizmete sunulmuş ürünlerle ilgili veya üzerinde çalışılan terapötik alanlarda araştırıcı destekli çalışmaları da aktif olarak destekliyor. Bu araştırmalar Gilead ilaçlarının etkinliği ve tolerabilitesine dair değerli bilgiler verebilir ve ruhsatlandırma çalışmalarında elde edilen kapsamlı verileri gerçek yaşam verileriyle tamamlayabilir. Gilead Türkiye olarak, şu anda HBV ile ilgili 3 ayrı Araştırıcı Destekli Çalışmayı (Investigator Sponsored Trial, IST), hasta alımı aşamasında bulunan IFI ile ilgili 1 IST’yi ve HIV ile ilgili onay sürecindeki 1 IST’yi desteklemekteyiz.

Gilead aynı zamanda yerel ve global olarak Uluslararası Sürekli Tıp Eğitimi (CME) programları da düzenliyor: karaciğer hastalıkları için Hepatology-Perspectives ve Scientific Exchange toplantıları, HIV/AIDS için HIV and Body, invazif fungal enfeksiyonlar için CARE toplantıları aktif olarak ülkemiz dahil tüm Avrupa’da gerçekleştiriliyor.

Ayrıca, Gilead Ar&Ge kapsamında bulunan tüm terapötik alanlar için her yıl farklı ülkelerde uluslararası katılım sağlanan eğitim programları da düzenleniyor.

Gilead her yıl akademik araştırma, eğitim veya sosyal farkındalık için derneklere, araştırıcılara ve sivil toplum örgütlerine ‘Gilead Fellowship Programı’ kapsamında bağış desteği sağlıyor. Türkiye’deki Fellowship programı ile bağımsız bir komite tarafından 2013 yılında belirlenmiş projelere 300.000 Türk Lirası tutarında bağış ve destek iletilecek.

arge-2

Gilead olarak, klinik araştırma ve eğitimler konusunda orta ve uzun vadeli hedefleriniz nelerdir?

Şirket olarak dünya çapında yaşamı tehdit eden hastalıklarda karşılanmayan medikal ihtiyaçları karşılama fırsatından ilham alıyoruz. Türkiye’de ana hedefimiz mükemmel kalitede yerel veriler oluşturmak, hekimlerimizin klinik araştırmaya dair farkındalığını ve deneyimlerini artırmak, yeni akademik nesiller için bilimsel destek ve güncel bilgileri eğim programları ile hekimlerimize ulaştırmaktır. Gelecekteki adımlarımız Hepatit B ve C, Hematoloji, Onkoloji ve HIV/AIDS için araştırıcı destekli ve global klinik çalışmalarımızı artırarak sürdürmek olacaktır.

Gilead Fellowship Programı için, www.gileadfellowshipprogrami.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş