Genzyme’da Yüce’ye yeni görev

Bir Sano­fi kuru­lu­şu olan Genzyme’da Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yapan Nes­li­han Yüce, Nadir Görü­len Has­ta­lık­lar ve Endokrinoloji’den sorum­lu İş Birim Direk­tö­rü ola­rak atandı.

Nes­li­han Yüce, Genzyme’den önce son ola­rak Eli Lilly fir­ma­sın­da Endok­ri­no­lo­ji Pazar­la­ma Müdü­rü ola­rak görev yap­mış­tı.

İlgili Haberler

Leave a Comment