Gebelik ağrılarına yüzme iyi geliyor

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Hami­le­lik döne­min­de omur­ga eklem­le­rin­de gev­şe­yen bağ­la­rın, disk­le­rin üze­ri­ne yap­tı­ğı aşı­rı yük­len­me sebe­biy­le çeper­de yır­tık­la­ra ve bel-boyun fıtık­la­rı­na yol aça­bi­le­ce­ği­ni belir­ten Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Çağa­tay Öztürk, bu sorun­lar­la kar­şı­laş­ma­mak için anne­le­rin ve anne aday­la­rın düzen­li bir şekil­de egzer­siz yap­ma­la­rı gerek­ti­ği­ni belirti.

Doç. Dr. Çağa­tay Öztürk, Omur­ga eğik­lik­le­ri akut dönem­le­rin­de yüz­me ile düzel­ti­le­bi­li­yor. Yüz­me iske­let ve kas sis­te­mi­ni güç­len­dir­di­ği için omur­ga ara­lık­la­rı­nı da çalış­tı­rı­yor ve daha dik bir omur­ga­ya kavuş­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Ağır­lık kal­dı­rı­la­rak yapı­lan spor­lar, omur­ga­yı zor­la­ya­bi­li­yor. Bu spor­la­rın yeri­ne doğ­ru hare­ket­ler­le yapı­lan yüz­me, kişi­nin hem eklem ağrı­la­rı­nın azal­tı­yor hem de güç­lü bir omur­ga­ya kavuş­ma­sı­na yar­dım­cı olu­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment