Frost & Sullivan’dan Merck Serono’ya Ödül

Merck Sero­no, kap­sam­lı hor­mon-baz­lı tera­pö­tik ürün port­fö­yü ile Avru­pa ve dün­ya çapın­da­ki fer­ti­li­te teda­vi­sin­de gös­ter­miş oldu­ğu başa­rı­lı çalış­ma­la­rı sonu­cun­da 2011 Avru­pa Frost & Sul­li­van Reka­bet­çi Stra­te­ji Lider­li­ği ödü­lü­ne layık görüldü
Tera­pö­tik etkin­li­ği ve has­ta­la­rın teda­vi­ye uyu­mu­nu iyi­leş­tir­me­yi amaç­la­yan kap­sam­lı yeni­lik­çi ve ürün seri­si ve ile­ri sevi­ye­de uygu­la­ma sis­tem­le­ri ile Merck Sero­no hem Avru­pa ve hem de dün­ya çapın­da­ki fer­ti­li­te ürün­le­ri paza­rın­da rakip­le­ri­nin önün­de kal­ma­yı başar­dı­ğı için ödüllendirildi.

İlgili Haberler

Leave a Comment