Folliküler Lenfoma hastalarına umut

Roche, pozitif, pivotal FAZ III GALLIUM çalışmasından elde edilen verileri açıkladı. Daha önce tedavi edilmemiş, Folliküler Lenfomalı hastalar üzerinde yapılan çalışmada; Gazyva ve kemoterapi, Gazyva, MabThera/Rituxan ve kemoterapi, ardından tek başına MabThera/Rituxan kombinasyonlarından elde edilen veriler karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, Gazyva standart tedaviye kıyasla hastalığın kötüleşme veya ölüm riskini yüzde 34 oranında azaltıyor. Roche’un bu çalışmadan elde ettiği veriler, Amerikan Hematoloji Derneği’nin 58. yıllık toplantısında bir bilimsel oturumda bilim dünyasına sunuldu.

Yorum eklemek için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Giriş