Fitoform + Plus Kapsul Glucomannan& L‑Carnitine

02_FitoformPlus

Aksu Vital, Fito­form +Plus Kap­sul Glucomannan&L‑Carnitine’i piya­sa­ya ver­di. İçerd­iği 12 bit­ki­nin fark­lı özel­lik­le­ri saye­sin­de form­da kal­ma­ya yar­dım­cı olu­yor. Vücut­ta­ki ödem, hazım­sız­lık, kabız­lık gibi mide-bar­sak sorun­la­rı­nın çözü­mü­ne des­tek olur­ken diyet dönem­le­rin­de orta­ya çıkan yor­gun­luk ve hal­siz­lik şika­yet­le­ri­ni de gider­me­ye kat­kı sağ­lı­yor. Kap­sü­lün özel­li­ği­ni artı­ran iki önem­li besin mad­de­si olan Glu­co­man­nan ve L‑Carnitine ile tok­luk his­si verip gli­koz emi­li­mi­ni yavaş­la­tı­yor. Öte yan­dan yağ yakıl­ma­sı­nı ve ener­ji­ye dönüş­me­si­ni sağlıyor.

Geniş Bil­gi İçin: Aksu Vital Dogal Ürün­ler Gida Sana­yi ve Tic. A.S (0212) 671 55 47 

İlgili Haberler

Leave a Comment