Fabian Çeşme’yi büyüleyecek

Lara Fabian
Lara Fabi­an

AĞUS­TOS 2016

Geçen sene Zor­lu PSM’de 3 gece üst üste kapa­lı gişe kon­ser veren efsa­ne­vi sanat­çı Lara Fabi­an tek­rar Türkiye’de…

Dün­ya üze­rin­de 20 mil­yo­nun üze­rin­de albü­mü satı­lan ünlü pop yıl­dı­zı Lara Fabi­an, 73 Orga­ni­zas­yon ve Piu Enter­ta­in­ment işbir­li­ği ile 26 Ağustos’ta Çeş­me Açık Hava Tiyatrosu’nda müzik­se­ver­le­re eşsiz bir müzik ziya­fe­ti yaşatacak.

I will Love Aga­in” ve Je’Taime” gibi par­ça­la­rıy­la müzik lis­te­le­ri­ni alt üst eden ve tüm zaman­la­rın gel­miş geç­miş albü­mü en çok satan Bel­çi­ka­lı kadın sanat­çı­sı olan Lara Fabi­an, 1988 yılın­da 33. Euro­vi­si­on Şar­kı Yarışması’nda Lüksemburg’u tem­sil etmiş ve Cro­ire” adlı par­çay­la 4. olmuş­tu. 19912013 yıl­la­rı ara­sın­da­ki dizi ve film­ler­de 13 şar­kı­sıy­la eşsiz bir per­for­mans ser­gi­le­miş, 2002 yılın­da ise Final Fan­tasy” fil­mi ile World Soundt­rack Awards’ta, En İyi Film Müzi­ği” ödü­lü­ne layık görül­müş­tü. 2014 yılın­da Mus­ta­fa Cece­li ile Al Götür Beni” adlı par­ça­nın düeti­ni seslendirmişti.

İlgili Haberler

Leave a Comment