Extra Kil ve Keratin

YENİ­L­ENM­İŞ Der­mo­kil şam­pu­an, içe­ri­sin­de­ki kil temiz­le­yi­ci­si ve art­tı­rıl­mış kera­tin pro­te­in­le­ri saye­sin­de saçı­mız­da zaman­la fön, boya gibi kim­ya­sal sebep­ler­den dola­yı olu­şan yıp­ran­ma­la­rı ona­rı­yor ve kök­ten uca aynı form­da ve can­lı­lık­ta kal­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Der­mo­kil yeni­len­miş saç kre­mi ve sam­pu­anın bir diğer özel­li­ği ise; egza­ma tipi tah­riş ve reak­si­yon­la­ra sebep olan Para­ben mad­de­si­nin içe­ri­ğin­de bulunmaması.

İlgili Haberler

Leave a Comment