Ella’ya OTC’de en inovatif yeni ürün ödülü

SEK­TÖR / NİS­AN 2016

Avru­pa ülke­le­rin­de reçe­te­li sta­tü­den OTC sta­tü­sü­ne geçi­ri­len ve Abdi İbr­ah­im tara­fın­dan Türkiye’de Ella adıy­la satış­ta olan erte­si gün hapı Ella­one, 2015 yılı­nın en ino­va­tif yeni OTC ürü­nü ödü­lü­ne layık görüldü.

Ella’nın ulus­la­ra­ra­sı are­na­da­ki uzman kuru­luş­lar­dan biri olan Nic­ho­las Hall & Com­pany tara­fın­dan yılın en ino­va­tif yeni ürü­nü ödü­lü­ne layık görül­me­sin­den duy­du­ğu mem­nu­ni­ye­ti dile getiren 

Abdi İbr­ah­im Sağ­lık Ürün­le­ri Bölüm Müdü­rü Mel­tem Asım, 1912 yılın­dan bu yana yeni­lik­çi ürün ve hiz­met­le­ri­miz, cesur ve öncü giri­şim­le­ri­miz­le, dokun­du­ğu­muz hayat­la­rı iyi­leş­tir­mek için tut­kuy­la çalı­şan bir şir­ke­tiz. 2014 yılın­da lans­ma­nı­nı yap­tı­ğı­mız Ella’nın aldı­ğı bu ödül bizim için çok heye­can veri­ci. İst­enm­ey­en gebe­li­ğin önlen­me­sin­de dün­ya­nın en geliş­miş for­mü­lü­ne sahip olan Ella’nın, bağım­sız sek­tör uzman­la­rı tara­fın­dan Avrupa’da Yılın En Yeni­lik­çi Yeni Ürü­nü seçil­me­sin­den gurur duyu­yo­ruz” dedi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment