Ellaro El Kremi

Ella­ro, pro­fes­yo­nel güzel­lik yön­tem­le­rin­den yola çıka­rak geliş­tir­di­ği cilt bakım ürün­le­ri seri­sin­den Ella­ro Nem­len­di­ri­ci El Kre­mi, Coenzy­me Q10, E vita­mi­ni, Euce­rin, Jojo­ba yağı ve Kaprilik/Kaprik Trig­li­se­rit gibi bit­ki­sel besin ve yağ­lar­la zen­gin­leş­ti­ril­miş­tir. Ella­ro Nem­len­di­ri­ci El Kre­mi, cil­di bes­ler­ken aynı zaman­da yeni­ler, can­lan­dı­rır ve nem­len­di­rir. Bir­den çok etki­ye sahip Ella­ro El Kre­mi, cilt­te kolay ve hız­lı emi­lim sağlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment