EDEBİYAT: 45 ünlü isimden 30 Yaşa Mektuplar”

MERİ İst­ir­oti tara­fın­dan kale­me alı­nan 30 Yaşa Mek­tup­lar” adlı kitap­ta gaze­te­ci­den tiyat­ro­cu­ya, müzis­yen­den iş ada­mı­na fark­lı mes­lek­ler­den olan 45 ünlü ismin ken­di 30 yaş­la­rı­na yaz­dık­la­rı mek­tup­lar yer alıyor.

Doğan Kita­p­’­tan çıkan kitap­ta ünlü­ler, hem hayat­la­rı­nın muha­se­be­si­ni çıkar­dı­lar hem de ken­di genç­lik­le­riy­le bir­lik­te bugü­nün genç­le­ri­ne de dene­yim­le­ri­ni akta­rıp tav­si­ye­ler­de bulunuyorlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment