Ducray Anaphase Şampuan

anaphase

Duc­ray Anap­ha­se Şam­pu­an saçın kırıl­gan­lı­ğı­nı azal­tı­yor, can­lı­lı­ğı­nı artı­rı­yor. Saç deri­sin­de­ki kan akı­mı­nı artı­rıp, saç kök­le­ri­ni bes­li­yor. Ori­ji­nal for­mü­lü ile saç deri­si­nin mik­ro­sir­kü­las­yo­nu­nu uya­ran hare­ke­ti hazır­lı­yor ve saç soğa­nı meta­bo­liz­ma­sı­na gerek­li ener­ji veren öğe­le­ri saç soğa­nı­na taşı­yor. İçer­iğ­ind­eki B5, B6, G8 vita­min komp­lek­si ile saç­la­rın daha can­lı ve gür çık­ma­sı­nı sağlıyor.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment