Duayen M. Adil Karaağaç vefat etti

Eczacı M. Adil Karaağaç
Ecza­cı M. Adil Karaağaç

SEK­TÖR / MART 2016

Bil­far Hol­ding ve Bilim İlaç kuru­cu­su ilac endüst­ri­mi­zin duayen­le­rin­den Ecza­cı M. Adil Kara­ağaç, 27 Şubat 2016 günü 93 yaşın­da vefat etti. 29 Şubat 2016’da Teş­vi­ki­ye Camii’nde kılı­nan cena­ze nama­zın­dan son­ra ebe­di isti­ha­rat­ga­hı­na def­ne­di­len Kara­ağaç, 53 yıl­dır uğraş ver­di­ği Türk ilaç ve koz­me­tik sek­tö­rü­nün önde gelen kuru­luş­la­rın baş­kan­lı­ğı­nı yap­mış­tı. Türk Ecza­cı­la­rı Bir­li­ği kuru­lu­şu İlaç İşv­er­enl­er Sen­di­ka­sı Yöne­tim Kuru­lu üye­li­ği­ni uzun yıl­lar sür­dü­ren Karaağaç’a Allah’tan rah­met, keder­li aile­si­ne ve seven­le­ri­ne, sek­tö­rü­mü­ze baş­sağ­lı­ğı dileriz…

İlgili Haberler

Leave a Comment