Drogsan OTC Grup Ürün Müdürlüğü görevine Aslı Hoşgör getirildi

Aslı Hoşgör
Aslı Hoş­gör

MART 2016

Aslı Hoş­gör 41yıldır ilaç sek­tö­rün­de yer alan Drog­san İlaç şir­ke­tin­de, OTC pazar­la­ma stra­te­ji­le­ri­ne yön ver­mek­ten sorum­lu ola­cak. Abdi İbr­ah­im İlaç’da OTC Kilit Müş­te­ri Yöne­ti­ci­li­ği, Gene­ri­ca İlaç’da OTC Ürün Müdür­lü­ğü yap­mış olan Aslı Hoş­gör Drog­san İlaç’a OTC Grup Ürün Müdü­rü ola­rak trans­fer oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment