Doğal Hormona Özdeş Estradiol İçeren Doğum Kontrol Hapı

BAYER Kadın Sağ­lı­ğı; Kadın Doğa­sı­na Uyum­lu Doğum Kont­rol Hapı­nı Tür­ki­ye paza­rı­na sunu­yor. Doğum Kont­rol Hap­la­rı ara­sın­da bir ilk olan ürün; kadın vücu­du­nun üret­ti­ği est­ro­jen hor­mo­nuy­la aynı yapı­ya sahip est­ra­di­ol hor­mo­nu içe­ri­yor. İst­enm­ey­en gebe­lik­le­ri önle­me­nin yanı sıra kana­ma mik­ta­rı­nı da önem­li ölçü­de azal­ta­rak kadın­la­rın yaşam kali­te­si­ni yük­sel­tecek. Yeni­lik­çi doğum kont­rol hapı­nı, ilk adet­ten meno­po­za kadar tüm yaş grup­la­rın­da­ki kadın­lar rahat­lık­la kullanabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment