Diyabete yenilikçi çözümler için start verildi

BÖB­REK / AĞUS­TOS 2016

Sano­fi, üni­ver­si­te öğren­ci­le­ri ara­sın­da düzen­le­nen Sen Bul Diya­bet Kolay­laş­sın’ pro­je yarış­ma­sı­nın üçün­cü­sü­nü gerçekleştiriyor. 

Diya­bet­li has­ta­la­rın gün­lük hayat­la­rı­nı kolay­laş­tı­ra­cak fikir­ler üre­til­me­si ama­cıy­la baş­la­tı­lan yarış­ma­nın üçün­cü­sü­ne baş­vu­ru­lar devam ediyor. 

Türkiye’nin dört bir yanın­da­ki üni­ver­si­te­ler­den yapı­lan baş­vu­ru­lar­dan ilk 12’ye giren pro­je­ler 19 Eylül’de belir­le­necek, dere­ce­ye giren­ler ise 14 Kasım Dün­ya Diya­bet Günü” haf­ta­sın­da açıklanacak. 

Dere­ce­ye giren genç mucit­le­re top­lam 10 bin TL’lik para ödü­lü­nün yanı sıra Sanofi’de staj fır­sa­tı sunulacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment