Diyabet cepten yönetilecek

LİLLY diyabetTEM­MUZ 2016

Türkiye’nin en kap­sam­lı diya­bet uygu­la­ma­sı­nı haya­ta geçi­ren Lilly İlaç, yeni diya­bet uygu­la­ma­sı Diyabet’im” ile has­ta­lı­ğın gün­lük yaşam­da kont­ro­lü­nü kolay­laş­tır­ma­yı hedefliyor. 

Diyabet”im” genel has­ta­lık bil­gi­le­rin­den diya­bet­le yaşa­mın ipuç­la­rı­na, kalo­ri hesap­la­rın­dan kişi­sel­leş­ti­ri­len yemek ve egzer­siz öne­ri­le­ri­ne kadar pek çok alan­da has­ta­la­rın kişi­sel baş­vu­ru kay­na­ğı ola­cak. Diyabet’im” ayrı­ca insü­lin sak­la­ma koşul­la­rın­dan, iğne yapı­la­cak böl­ge­le­re, kan şeke­ri taki­bin­den egzer­siz ve sağ­lık kont­rol­le­ri­ne kadar diya­bet has­ta­la­rı­nın ihti­yaç duya­ca­ğı tüm bil­gi­ye tek tuş­la ulaş­ma­la­rı­na ola­nak sağlıyor. 

Uygu­la­ma, iOS taban­lı cihaz­lar için App­le Store’dan ve And­ro­id taban­lı cihaz­lar için Goog­le Play’den Diya­be­tim” adı ile ara­na­rak indirilebilir. 

İlgili Haberler

Leave a Comment