Dermalogica’dan Sivilceleri Kapatan Etkin Bakım

DermalogIca’nın eriş­kin akne­si­ne yöne­lik bakım seri­si Medi­Bac Cle­aring System™’in en başa­rı­lı ürün­le­rin­den Con­ce­aling Spot Tre­at­ment yeni­len­di. Özel for­mü­lüy­le sivil­ce­le­ri yok eden Con­ce­aling Spot Tre­at­ment aynı zaman­da ren­giy­le cilt tonu­na anın­da uyum sağ­la­ya­rak sivil­ce­nin giz­len­me­si­ne yar­dım­cı olu­yor. İçer­iğ­ind­eki kon­sant­re kükürt ile sivil­ce bakı­mı­na da yar­dım­cı olan Con­ce­aling Spot Tre­at­ment, mak­yaj altı­na dahi uygu­la­na­bi­li­yor. Suni koku ve renk­len­di­ri­ci içer­me­yen bu ürün özel­lik­le Ben­zo­il Peroksit’e kar­şı duyar­lı kişi­ler için ideal.

İlgili Haberler

Leave a Comment