Danone Gönüllüleri İYİLİK PEŞİNDE KOŞTU

Dano­ne Gönül­lü­le­ri, 38. İst­anb­ul Mara­to­nu kap­sa­mın­da ger­çek­le­şen Adım Adım Yar­dım­se­ver­lik Koşusu’nda Korun­cuk Vak­fı için iyi­lik peşin­de koş­tu. Süt­lü ürün­ler, su, anne bebek bes­len­me­si ve medi­kal bes­len­me iş birim­le­rin­den 35 Dano­ne Gönül­lü­sü, bu koşu­ya katı­la­rak İzm­ir Urla’da inşa­atı devam eden 2. Korun­cuk Köyü’nün yapı­mı­na des­tek oldu.

Gönül­lü­le­rin birey­sel ola­rak top­la­dık­la­rı bağış­lar­la, 120 korun­cu­ğun daha haya­ta tutu­na­ca­ğı ve anne sev­gi­si ile büyü­ye­ce­ği Korun­cuk Köyü’nde iki aile evi­nin yapı­mı­na kat­kı sağ­lan­dı. Dano­ne, top­lum­da far­kın­da­lı­ğı artır­ma­ya yöne­lik çalış­ma­la­rıy­la En İyi Kalp­li Kah­ra­man Kurum­lar ara­sı­na girdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment