COVİD 19 Pandemi Sürecinde Hayatını Kaybeden Sağlık Çalışanları Anısına Anıt Heykel

ULUS­LA­RA­RA­SI LIONS DER­NEK­LE­Rİ 118 E YÖNETİM ÇEVRESİ; COVİD 19 NEDENİYLE HAYA­TI­NI KAY­BE­DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI ANI­SI­NA HAZIR­LA­NAN HEY­KEL İLE ŞÜKRANLARINI SUNUYOR…

Covid 19 nede­niy­le haya­tı­nı kay­be­den sağlık çalışanları için bir anıt hey­kel yap­tı­ran Ulus­la­ra­ra­sı Lions Der­nek­le­ri 118 E Yönetim Çevresi; hey­kel ile bir­lik­te özel bir şarkı da hazırladı.

Türk Böbrek Vak­fı Hiz­met Has­ta­ne­si bahçesine yerleştirilen 3 met­re yüksekliğindeki hey­kel; gra­nit kaide üzerinde bulun­mak­ta olup siya­ha boya­lı pas­lan­maz çelikten yapılmıştır.

Hey­kel­de; bir kalp for­mun içinde yüzü mas­ke­li 1 kadın ve 1 erkek sağlık çalışanı figürü ile orta­da tıp logo­su bulunmaktadır.

Ayrı­ca Covid 19 nede­niy­le kaybettiğimiz bütün sağlık çalışanlarımız için; söz ve müziği Sanatçı TÜZZÜN’e ait olan bir şarkı da kli­biy­le bir­lik­te sos­yal med­ya­da Türkçe ve İngilizce ver­si­yo­nu ile yayın­lan­ma­ya başlayacaktır.

27 Ekim 2020 Salı günü saat 11.00’da, Türk Böbrek Vak­fı Hiz­met Has­ta­ne­si bahçesinde açılışı gerçekleştirilecek olan hey­kel ve sunu­mu­nu yapacağımız şarkı; vefa ve şükran duy­gu­la­rı­mı­zın bir ifa­de­si olacaktır.

Bu önemli açılış ile şarkının sunu­mun­da biz­ler­le olma­nı­zı ve etkinliğin duyu­rul­ma­sın­da da desteğinizi rica ediyoruz.

Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

İlgili Haberler