Çocuklar, MS’in Resmini Yapıyor

BAYER’in Tür­ki­ye MS Der­ne­ği ve İzm­ir MS Der­ne­ği işbir­li­ğiy­le bu yıl ikin­ci­si­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ği Ailem, Ben, Bir de MS” adlı resim yarış­ma­sı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Türkiye’de MS has­ta­lı­ğı ile ilgi­li kamu­oyu bilin­ci­ni yük­selt­me­yi amaç­la­yan yarış­ma­ya ken­di­sin­de veya yakın çev­re­sin­de MS has­ta­lı­ğı bulu­nan 616 yaş gru­bun­dan tüm çocuk­lar sulu­bo­ya, guaj boya ya da pas­tel boya ile yapa­cak­la­rı A3 eba­tın­da­ki resim­ler­le katılabilecek.YER’in Tür­ki­ye MS Der­ne­ği ve İzm­ir MS Der­ne­ği işbir­li­ğiy­le bu yıl ikin­ci­si­ni ger­çek­leş­ti­re­ce­ği Ailem, Ben, Bir de MS” adlı resim yarış­ma­sı­na baş­vu­ru­lar baş­la­dı. Türkiye’de MS has­ta­lı­ğı ile ilgi­li kamu­oyu bilin­ci­ni yük­selt­me­yi amaç­la­yan yarış­ma­ya ken­di­sin­de veya yakın çev­re­sin­de MS has­ta­lı­ğı bulu­nan 616 yaş gru­bun­dan tüm çocuk­lar sulu­bo­ya, guaj boya ya da pas­tel boya ile yapa­cak­la­rı A3 eba­tın­da­ki resim­ler­le katılabilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment