Clopitro 75 mg

GENE­RI­CA, etken mad­de­si Klo­pi­dog­rel olan ürü­nü Clo­pit­ro­’­yu tıp kul­la­nı­mı­na sun­du. Clo­pit­ro; Ate­rot­rom­bo­tik olay­la­rın azal­tıl­ma­sı: Geçi­ril­miş Miyo­kard İnf­arkt­üsü; Geçi­ril­miş İnme veya Peri­fe­rik Arter Has­ta­lı­ğı; Semp­to­ma­tik ate­rosk­le­ro­tik has­ta­lık öykü­sü olan has­ta­lar­da vas­kü­ler iske­mik olay­la­rın önlen­me­si; Akut Koro­ner Send­rom: Medi­kal ola­rak teda­vi edil­me­si gere­ken veya per­kü­tan koro­ner giri­şim yapı­lan  veya koro­ner arter bypass graft cer­ra­hi­si (CABG) geçi­ren­ler de dahil olmak üze­re akut koro­ner send­ro­mu olan has­ta­lar­da­ki; kar­di­yo­vas­kü­ler ölüm, miyo­kard infark­tü­sü veya inme kom­bi­ne son­la­nım ora­nı­nın yanı sıra kar­di­yo­vas­kü­ler ölüm, miyo­kard infark­tü­sü, inme veya ref­rak­ter iske­mi kom­bi­ne son­la­nım ora­nı­nın azal­tıl­ma­sın­da kullanılmaktadır.
Geniş Bil­gi İçin: Gene­ri­ca İlaç San. ve Tic AŞ, Tel: (0212) 376 65 00 

İlgili Haberler

Leave a Comment