Cilt için bilim

PhysiogelGÜZEL­LİK / NİS­AN 2016

GSK Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı, Stiefel’in 165 yıl­lık uzman­lı­ğa daya­nan Phy­si­ogel ürün aile­si ile has­sas ve kuru cilt soru­nu­na çözüm getiriyor. 

Patent­li Biomi­mic Teknolojisi’ne sahip dün­ya­nın ilk ve tek kuru ve has­sas cilt bakı­mı ürün gru­bu Phy­si­ogel kuru, has­sas ve tah­riş olmuş cilt­le­ri rahat­lat­ma­ya yöne­lik çözüm­ler sunu­yor. Phy­si­ogel ürün­le­ri Biomi­mic Tek­no­lo­ji­si ile cil­din ken­di­ni doğal biçim­de onar­ma­sı­na yar­dım­cı oluyor. 

Cil­din bozul­muş doğal nem bari­ye­ri­ni güç­len­di­rip onar­ma­ya yar­dım­cı olup, uzun süre nem­len­dir­me ve dış fak­tör­le­re kar­şı koru­ma sağ­lı­yor. Der­ma­to­log­la­rın öner­di­ği Phy­si­ogel ürün­le­ri par­füm, renk­len­di­ri­ci, koru­yu­cu ve emül­si­fi­yan gibi mad­de­ler içermiyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment