Çigan müziğin büyülü tılsımına hazır olun

kultur-1-1EKİM 2015

Buda­peş­te Gypsy Sen­fo­ni Orkest­ra­sı, 21 Kasım’da Ülker Sports Arena’da müzik­se­ver­ler­le buluşuyor. 

1985 yılın­da kuru­lan orkest­ra, dün­ya çapın­da ben­zer­siz bir müzik kuru­mu ola­rak klâ­sik sen­fo­ni orkest­ra­sı şek­lin­de çalı­şan bir grup. Liszt, Bar­t­õk, Kodaly, Hubay, Erkel, Brahms, Tcha­ikovsky, Sara­sa­te, Strauss’un çalış­ma­la­rı­nı içe­ren klâ­sik sanat eser­le­ri­nin yanı sıra Macar Çigan Müzi­ği, Macar melo­di­le­ri ve halk şar­kı­la­rı da çalıyorlar.

Macaristan’ın müzik ruhu­nun tut­ku­lu bir şekil­de vücut bul­muş hali olan Buda­peş­te Çigan Sen­fo­ni Orkestrası’nın en önem­li özel­lik­le­rin­den biri de par­tis­yon­lar olma­dan çal­ma­sı­dır ki, bu durum per­for­mans­çı­nın içgü­dü­sel uyum yoluy­la muh­te­şem müzi­ka­li­te­si­ni, vir­tü­öz­lü­ğü­nü gös­te­rir ve tem­po­da­ki ve tını­lar­da­ki dönüş­ler ori­ji­nal işe asla iha­net etmez aksi­ne zenginleştirir.

Buda­peş­te Çigan Sen­fo­ni Orkest­ra­sı; 60 keman, 9 viola, 6 çel­lo, 10 kont­ra­bas, 9 kla­ri­net, 6 sim­bal­dan oluşuyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment