ÇİDER, Bebek Sahibi Olmak İsteyenleri Uzmanlarla Buluşturdu

ÇOCUK İst­iy­or­um Der­ne­ği (ÇİD­ER) çocuk sahi­bi olmak iste­yen anne-baba aday­la­rı­na Moti­vas­yon ve Bil­gi­len­dir­me Top­lan­tı­sı düzen­le­di. Kağıt­ha­ne Belediyesi’nin ev sahip­li­ği yap­tı­ğı top­lan­tı Acı­ba­dem Tüp Bebek Mer­kez­le­ri Koor­di­na­tö­rü Prof. Dr. Bülent Tıraş anne baba aday­la­rı­nın soru­la­rı­nı yanıtladı.

Sanat­çı Işın Kara­ca da yeni yaşa­ma­ya baş­la­dı­ğı anne­lik serü­ve­ni­ni gelen konuk­lar­la pay­laş­tı. Çocuk sahi­bi olma süre­cin­de yaşa­dık­la­rı­nı anne aday­la­rı­na anla­tan Kara­ca anne aday­la­rı­nın merak etti­ği soru­la­ra da cevap verdi.

İlgili Haberler

Leave a Comment