Çerkeş, artık Avrupa Rinoplasti Derneği Başkanı

Prof. Dr. Nazım Çerkeş
Prof. Dr. Nazım Çerkeş

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Dün­ya Çapın­da Oto­ri­te Este­tik Plas­tik Cer­rah Prof. Dr. Nazım Çer­keş, Avru­pa Rinop­las­ti Der­ne­ği Baş­ka­nı oldu. 

Çer­keş, Avru­pa Rinop­las­ti Der­ne­ği – RSE top­lan­tı­sın­da, kuru­cu üye­si de oldu­ğu der­ne­ğin baş­kan yar­dım­cı­lı­ğın­dan 20172019 Döne­mi Başkanlığı’na yükseldi.

Avru­pa Rinop­las­ti Der­ne­ği Yıl­lık Toplantısı’nın ardın­dan Ulus­la­ra­ra­sı Rinop­las­ti Der­nek­le­ri Top­lan­tı­sı – IMR­HIS 2016 Sem­poz­yu­mu orga­ni­ze edi­li­yor. Geliş­tir­dik­le­ri tek­nik­ler ve yap­tık­la­rı yayın­lar­la çalış­tık­la­rı alan­lar­da çığır açan dün­ya­nın en iyi 50 burun este­tik cer­ra­hı­nı” bir ara­ya geti­ren ilk ulus­la­ra­ra­sı çok­lu burun este­ti­ği (rinop­las­ti) uzman­lı­ğı sem­poz­yu­mu IMR­HIS 2016, 810 Eylül tarih­le­rin­de Paris’te gerçekleşiyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment