Büyük ustalardan nefes kesen bir casusluk filmi

filmKASIM 2015

Oscar’lı efsa­ne yönet­men Ste­ven Spi­el­berg, yine Oscar’lı Joel ve Ethan Coen kar­deş­le­rin sener­yo­su­nu yaz­dı­ğı Casus­lar Köp­rü­sü” (Brid­ge of Spi­es) ile beyaz­per­de­ye muh­te­şem bir dönüş yapı­yor. Soğuk Savaş döne­min­de geçen fil­min baş­ro­lün­de de Oscar’lı oyun­cu Tom Hanks var. Diğer baş­rol­le­ri ise Amy Ryan, Sebas­ti­an Koch, Mic­ha­el Gas­ton, Alan Alda pay­la­şı­yor. Ülke­miz­de 27 Kasım’da viz­yo­na girecek film­de, Ame­ri­ka­lı bir pilot Sovyetler’de tut­sak duru­ma düş­müş­tür. Tut­sak pilo­tu kur­ta­ra­bil­mek için Ame­ri­ka­lı bir avu­kat CIA tara­fın­dan görev­len­di­ri­lir. Bu görev olduk­ça zor­lu ve tehlikelidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment