Boehringer Ingelheim’de onkolojiye atama

Nilüfer Dayangaç
Nilü­fer Dayangaç

NİS­AN 2016

Alman ilaç şir­ke­ti Boeh­rin­ger Ingel­he­im Onko­lo­ji Birim Müdürlüğü’ne ata­nan Nilü­fer Dayan­gaç, META Onko­lo­ji Birim Müdü­rü She­rif Khattab’a bağ­lı ola­rak çalı­şa­cak. Kari­ye­ri­ne Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakültesi’nde Araş­tır­ma Labo­ra­tu­ar Şefi ola­rak baş­la­yan Nilü­fer Dayan­gaç, sıra­sıy­la Bilim İlaç ve Novar­tis İlaç’ta iş geliş­tir­me müdür­lü­ğün­den kıdem­li ürün müdür­lü­ğü­ne kadar pek çok pozis­yon­da görev aldı. 

İlgili Haberler

Leave a Comment