Biober Plus Flakon

BIOBER PLUS URUN copy

Bİob­er Plus Fla­kon Ber­ko İlaç Güven­ce­si ile Tıb­bın Hiz­me­ti­ne Sunul­du. Türkiye’deki ilk ve tek pro­bi­yo­tik, pre­bi­yo­tik ve çin­ko kom­bi­nas­yo­nu olan Biober Plus Fla­kon Ber­ko ilaç güven­ce­si ile tıb­bın hiz­me­ti­ne sunul­du. Bir fla­kon­da top­lam 1,5×109 can­lı bak­te­ri (Lac­to­ba­cil­lus aci­dophyl­lus, Bifi­do­bac­te­ri­um infan­tis ve Bifi­do­bac­te­ri­um bre­ve), inu­lin ve çin­ko içe­ren Biober Plus Fla­kon, özel­lik­le anti­bi­yo­tik iliş­ki­li isha­lin ve isha­lin teda­vi­si­ne des­tek olmak, çocuk­lar­da ve eriş­kin­ler­de bar­sak hare­ket­le­ri­ni düzen­le­me­ye yar­dım­cı olmak üze­re kullanılıyor. 

Geniş Bil­gi İçin: Ber­ko İlaç ve Kim­ya Sana­yi A.Ş., Tel: (0216) 456 65 70

 

İlgili Haberler

Leave a Comment