Bilim” mi, Siyaset” mi?

Layout 1EDİ­T­ÖR / HAZİ­R­AN 2016

Nobel’li bilim ada­mı­mız Prof. Dr. Aziz SAN­CARın Türkiye’de ver­di­ği kon­fe­rans­lar yük­sek tem­po­da devam ediyor…

San­car hoca­yı siya­sete alet etme­ye çalış­tık­la­rı­nı gözlemliyorum…

Örne­ğin, Yedi­te­pe Üniversitesi’nde San­car hoca­nın ver­di­ği kon­fe­rans önce­sin­de siye­set­çi Bed­ret­tin Dalanın yap­tı­ğı konuş­ma, vıcık vıcık” siya­set içerikliydi.

Böy­le bir konuş­ma son­ra­sın­da bilim ada­mı San­car hoca­nın konuş­ma­sı beni biraz düşündürdü.

Nede­ni çok açık: San­car hoca siya­sete çekil­me­me­li… O işi­ni yap­ma­lı… O bili­mi ile önce ülke­mi­ze son­ra dün­ya­mı­za ışık tutmalı…

Ben­ce, San­car hoca­yı siya­set” kokan yer­ler­den uzak tutmalıyız…

O’nu bilim adam­lı­ğıyla baş­ba­şa bırakmalıyız…

İst­er iste­mez akla şu soru geliyor:

Bilim” mi, Siya­set” mi?

Kalın sağ­lı­cak­la…

İlgili Haberler

Leave a Comment