Bikini giymek hayal değil

12B_HYDRA-ENERGIEBiki­ni ve mayo sezo­nu da gel­miş­ken, bel ve karın böl­ge­sin­de­ki selü­lit­ler endi­şe­len­dir­me­ye baş­lı­yor. Elancyl Con­cent­re Vent­re Plat’ın, karın böl­ge­sin­de­ki selü­lit­ler üze­rin­de özel ger­gin­leş­ti­ri­ci ve pürüz­süz­leş­ti­ri­ci etki­si14 gün­de fark ediliyor.

Yeni­le­nen for­mü­lün­de­ki Cec­ro­pia, Kafe­in, Elma Ağa­cı Ekst­re­si, Schu­an Bibe­ri Ekst­re­si, Sar­ma­şık Ekst­re­si ile Elancyl Cel­lu Slim Vent­re Plat, karın ve bel böl­ge­sin­de­ki en inat­çı selü­lit­le­re kar­şı bile etki sağ­lı­yor. İnc­elt­ici ve ödem atı­cı özel­li­ği, por­ta­kal kabu­ğu görü­nü­mü­nü azalt­ma­ya ve silü­eti düzelt­me­ye yar­dım­cı oluyor. 

Elancyl, doğ­ru zaman­da doğ­ru etki­ye sahip for­mü­lü ile gün­düz: yağ hüc­re­le­rin­de yağ yakı­mı­nı, kola­jen ve elas­tin sen­te­zi­ni hız­lan­dır­ma­ya yar­dım­cı olur. Gece etki eden aktif­le­riy­se yağ depo­lan­ma­sı­nı blo­ke edip ödem atma­ya yar­dım­cı olu­yor. Sabah­la­rı bir kez uygu­la­mak yeter­li. Satış fiya­tı: 75 ml, 89,90TL.

İlgili Haberler

Leave a Comment