Bıçakcılar, Gore Medical’in distribütörü oldu

TEM­MUZ 2016

Tıb­bi cihaz ve tek kul­la­nım­lık tıb­bi ürün­ler üre­ti­ci­si Bıçak­cı­lar, vas­kü­ler ürün­ler konu­sun­da öncü olan Gore Medical’in Tür­ki­ye dist­ri­bü­tö­rü oldu. Gore Medi­cal, vas­kü­ler greft­ler­den endo­vas­kü­ler ve giri­şim­sel ürün­le­re, fıtık ve yumu­şak doku rekonst­rük­sü­yo­nu için kul­la­nı­lan cer­ra­hi yama­lar­dan stap­ler hat­tı güç­len­di­ri­ci­si ürün­le­re kadar geniş ürün yel­pa­ze­si sunu­yor. Kar­di­ak ve genel cer­ra­hi­de kul­la­nı­lan sütür­ler de Gore Medical’in ürün grup­la­rı ara­sın­da yer alıyor. 

İlgili Haberler

Leave a Comment