Berko İlaç’a yeni İnsan Kaynakları Müdürü

İbrahim Sarıyar
İbr­ah­im Sarıyar

NİS­AN 2016

Ber­ko İlaç İns­an Kay­nak­la­rı Departmanı’nda İns­an Kay­nak­la­rı Müdü­rü ola­rak İbr­ah­im Sarı­yar göre­ve baş­la­dı. Türk Eko­no­mi Bankası’nda insan kay­nak­la­rı yöne­ti­ci­si ola­rak görev yapan Sarı­yar, son ola­rak Avru­pa Kal­kın­ma ve İmar Bankası’nın (EBRD) ve Investc­rop yatı­rım fonu­nun ortak oldu­ğu Tir­ya­ki Agro fir­ma­sın­da grup insan kay­nak­la­rı müdü­rü ola­rak tüm kurum­sal­laş­ma süreç­le­ri­ne lider­lik etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment