Ben Hur geri döndü!

ben hurEYLÜL 2016

Lew Wal­la­ce­’ın daha önce 1959 yılın­da sine­ma­ya uyar­la­nan ünlü roma­nı, bir kez daha sine­ma seyir­ci­siy­le bulu­şu­yor. Ben-Hur fil­mi­nin yönet­men kol­tu­ğun­da Timur Bek­mam­be­tov bulu­nur­ken özgün ese­ri senar­yo­laş­tı­ran isim­ler ise Keith R. Clar­ke ve John Ridley. 

Fil­min uyar­lan­dı­ğı roma­nın yaza­rı Lewis Wal­la­ce ABD İç Sava­şı­’n­da Kuzey Ordu­la­rı gene­ra­liy­di ve II. Abdül­ha­mid zama­nın­da, 1882 yılın­da ABD­’­nin İst­anb­ul­’­d­aki Osman­lı İmp­ar­at­orl­uğu elçi­li­ği­ne getirilmişti.

İlgili Haberler

Leave a Comment