Bakanlıktan tıs…” yok!…

Layout 1EDİ­T­ÖR / EYLÜL 2014

Cum­hurun başı­nı da seç­tik… Recep Tay­yip Erdo­ğan, ülke­mi­zin 12. Cum­hur­baş­ka­nı oldu. Önce vata­nı­mı­za, son­ra hal­kı­mı­za, en sonun­da da dün­ya­mı­za hayır­lı uğur­lu olsun…

Ağus­tos 2014 sayı­mız­da kale­me aldı­ğım Mek­tup­la röpor­taj olur mu Sayın Bakan?..” baş­lık­lı yazı­ma, değil Sayın Bakan’dan, üst düzey bürok­rat­la­rın­dan bile tıs…” yok. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Basın Müşa­vi­ri Ubey­dul­lah Beyefendi’nin cevap vermeyeceğini/veremeyeceğini zaten biliyordum.

Yanıt ala­ma­dı­ğı­ma göre, Sağ­lık Baka­nı Müez­zi­noğ­lunun genel teamü­lü mek­tup­la röpor­taj” yap­mak!.. Kor­ku­dan mı, açık veri­rim­den mi acaba?..

Eylül ayı hemen hemen her şeyin baş­lan­gı­cı olan bir aydır. Şöy­le ki, alış-veriş­ten tutun, oku­ma oran­la­rı­na kadar her şey artar. Yeni sezo­nun ilk sayı­sı kabul edi­len der­gi­mi­zin yak­la­şık 1/3’ini pedi­at­riye ayır­dık.

Hoca­la­rı­mız Prof. Dr. Metin Kara­bö­cü­oğ­lu ara yoğun bakım”, Prof. Dr. Fügen Çul­cu bes­len­me aller­ji­si ve çöl­yak”, Prof. Dr. Ben­gi Semer­ci psi­ki­yat­ri”, Prof. Dr. Fun­da Öztunç doğum­sal kalp has­ta­lık­la­rı”, Doç. Dr. Ahmet Demir de, lenf bez­le­ri” konu­la­rın­da görüş­le­ri­ni biz­ler­le paylaştı…

Tabii siz okur­la­rı­mız için…

İlgili Haberler

Leave a Comment