AstraZeneca’da Atama

Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’de Temel Ürün­ler ala­nın­da İç Ana­do­lu Böl­ge Satış Tanı­tım Müdü­rü göre­vi­ni yapan Vahi­de Fun­da, Ast­ra­Ze­ne­ca meta­bo­liz­ma Tür­ki­ye SatışVahideFundaFoto2 Tanı­tım Müdür­lü­ğü sorum­lu­lu­ğu­nu üstlendi. 

2000 yılın­da Ast­ra­Ze­ne­ca Türkiye’ye katı­lan Fun­da, 2005 yılın­da Kar­di­yo­lo­ji, Solu­num, Gast­ro­in­tes­ti­nal alan­lar­da Muğ­la-Aydın Böl­ge Müdü­rü oldu. 2007 yılın­da Temel ürün­ler ve kar­di­yo­vas­kü­ler alan­lar­da İzm­ir Böl­ge Müdü­rü ola­rak ata­nan Fun­da 2010 yılın­da Temel ürün­ler İç Ana­do­lu Böl­ge Satış ve Tanı­tım Müdür­lü­ğü göre­vi­ne geti­ril­di. Sorum­lu­luk ala­nı­na 2012 yılı sonun­da Meta­bo­liz­ma da eklenen Fun­da, Temel Ürünler’de İç Ana­do­lu Böl­ge Satış Tanı­tım Müdü­rü göre­vi­nin yanı sıra Meta­bo­liz­ma ala­nın­da Tür­ki­ye Satış Tanı­tım Müdür­lü­ğü göre­vi­ni üstlendi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment